SPLOŠNA MATURA

Rezultati mature bodo objavljeni v skladu s spodnjim koledarjem.Koledar objave rezultatov splošne mature

Spomladanski izpitni rok:

- dosežene točke praktičnega dela izpita: 15. 5. 2018 ob 9.00 do 29.5.2018
- rezultati spomladanskega roka: 11. 7. 2018 ob 7:00 do 1. 9 .2018


Jesenski izpitni rok:

- dosežene točke praktičnega dela izpita: 5. 9. 2018 ob 9.00 do 13. 9. 2018
- rezultati jesenskega roka: 17. 9. 2018 ob 7:00 do 12. 11. 2018