SPLOŠNA MATURA

Rezultati mature bodo objavljeni v skladu s spodnjim koledarjem.Koledar objave rezultatov splošne mature

Spomladanski izpitni rok:

- dosežene točke praktičnega dela izpita: 15. 5. 2017 ob 9.00 do 27.5.2017
- rezultati spomladanskega roka: 10. 7. 2017 ob 7:00 do 1. 9 .2017


Jesenski izpitni rok:

- dosežene točke praktičnega dela izpita: 4. 9. 2017 ob 9.00 do 11. 9. 2017
- rezultati jesenskega roka: 15. 9. 2017 ob 7:00 do 13. 11. 2017